Monday, October 18, 2010

Sunday...(still) sunny day

selesai misa, kita pergi jalan-jalan. brunch dulu di warung burger. karna mama laper plus gempor gendong pinat.

haloo aku di warung burger

burger ku mana ya kok ga dateng-dateng


yadah maem bungkus kamera aja

JANGAN NAK!!

ok kalo gitu mam meja aja..

D'OH!!!