Sunday, May 9, 2010

9 May


9 is my lucky number :)

hari ini ulang tahunku + ulang tahun perkawinan ke-1 + pertama kalinya pinat dibaptis yeayyyy!! what a blessing day i have today.

sesuai janji yang telah diucapkan di depan altar, maka hari ini kita menyerahkan pinat untuk dibaptis dan dididik secara katolik. semoga berkat Tuhan senantiasa beserta keluarga kami, amin.

pinat ga nangis waktu diguyur air suci

bersama papa baptis [batik]


thanks to my big family team :)